<
     
     
 

Ja sam profesor Živan Živković, i želeo bih  da sa Vama podelim neke svoje knjige ...

 
 

 
  Moje knjige možete preuzeti na sledećim linkovima:  
     
   - Sedam postulata profesora Živana Živkovića  
   - Razvoj srpske (borske) škole termijske analize  
   - Stručna autobiografija profesora Živana Živkovića  
   - Prvih petnaest godina studijskog programa Inženjerski menadžment (2002 - 2017)  
   - Osnove matematičke škole strategijskog menadžmenta  
   - Leksikon - Ko je ko u nauci sa Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu  
  Hvala Vam što ste posetili moj web sajt.